ZFC

Innovatieve en flexibele zorgcontractering voor en door apothekers

Contact

Over ZFC

ZFC is sinds 2017 een dynamische partij in de zorginkoopmarkt. ZFC is ontstaan vanuit de behoefte van een groep zelfstandige apothekers aan meer diversiteit bij de keuze voor een zorginkoopcollectief en de te hanteren strategie en visie in relatie tot de toekomst van de farmaciemarkt in Nederland.

Over ZFC

Gezonde tarieven met
kansen voor innovatie

Onderscheidend vermogen

ZFC ondersteunt de breed gedragen opinie dat verandering in de markt noodzakelijk is om de apotheek toekomstbestendig te maken en ziet volop mogelijkheden om dit in samenspraak met verzekeraars te realiseren.

Innovatie

Groei met behoud
van kwaliteit

Interesse om lid te worden van ZFC?

Bekijk onze Voorwaarden en kwaliteitseisen ZFC