Gezonde tarieven met kansen

voor innovatie

ZFC ondersteunt de breed gedragen opinie dat verandering in de markt noodzakelijk is om de apotheek toekomstbestendig te maken en ziet volop mogelijkheden om dit in samenspraak met verzekeraars te realiseren. Door het gesprek met verzekeraars open in te gaan en uit te gaan van eigen kracht en onderscheidend vermogen kunnen we tevreden terugkijken op de onderhandelingen over 2024 en zijn we positief gestemd over de voortgang en onze relaties met de zorginkopers van de verzekeraars.