Deelname

ZFC voor apothekers

Wat betekent ZFC voor apothekers?

Contractafspraken met alle zorgverzekeraars

Doel van de zorgmakelaar is te komen tot contractering voor openbare apotheken in heel Nederland.

Met alle zorgverzekeraars in Nederland worden contractafspraken gemaakt. Ons beleidsteam bestaat uit ervaren apothekers uit het veld die samen optrekken om vernieuwende contractafspraken te maken. U wordt op tijd geïnformeerd over de inhoud van de gemaakte zorgafspraken door ZFC.

De afspraken met de zorgverzekeraars worden jaarlijks geëvalueerd en waar mogelijk herzien naar aanleiding van marktontwikkelingen en behoeften van onze deelnemers.

Deelnemers hebben toegang tot zorgcontracten via persoonlijke toegang tot het besloten deel van de website.

Feedback en persoonlijk advies

ZFC maakt gebruik van de ondersteuning van het bedrijf NControl om zicht te houden op de performance van via het onderhandelingsteam van ZFC gesloten contracten. Apotheken ontvangen periodiek feedback over hun resultaten.

Scherpe tarieven en flexibele organisatie

ZFC hanteert scherpe tarieven. Dat is mogelijk door een kleine en flexibele organisatie met weinig overhead. Van deze aanpak profiteren onze deelnemers.

Innovatieve zorgprojecten in samenwerking met partners

ZFC werkt onder meer samen met Service Apotheek; apotheken worden hierbij ondersteund bij diverse zorgprojecten.

Actuele informatie

Informatievoorziening over actuele ontwikkelingen rondom contracten, inkoopbeleid, zorgprojecten, etc.