Onze

Kernwaarden

De kernwaarden van ZFC zijn

– Wendbaar / flexibel

– Vooruitstrevend / innovatief / onderscheidend

– Betrokken deelnemers

– Verantwoordelijkheid nemen voor collectieve resultaten

– Korte lijnen / hechte groep

– Zelfredzame ondernemers

– Afspraken nakomen / hoge prestaties

ZFC kent een hechte groep actieve deelnemers die keuzes durven maken om een financieel gezond apotheekbedrijf neer te zetten met gepaste honorering.

ZFC kan externe stakeholders meenemen in deze vooruitstrevende keuzes en haar toegevoegde waarde in de geleverde zorg helder voor het voetlicht krijgen.

ZFC apotheken zijn servicegericht, patiëntvriendelijk en leveren zorg op maat dichtbij de patiënt in de wijk.

De ZFC apotheek vervult een lokale loketfunctie voor alle farmaceutische vraagstukken, kent een sterke ketensamenwerking met andere 1e lijns zorgverleners en is vooruitstrevend in structuren, zorg, logistiek/ICT en bekostigingsmodellen.