Groei

met behoud
van kwaliteit

Voor de komende jaren heeft ZFC besloten een geleidelijke groei toe te staan, waarbij de hoge kwaliteitseisen en kleinschaligheid/wendbaarheid die nu onderdeel zijn van het succesvolle inkoopbeleid geborgd dienen te blijven. Voor het komende contracteertraject 2024 zal ZFC dan ook niet meer dan 200 deelnemende apotheken toestaan.