Structuur

Zorgmakelaar

ZFC kiest er nadrukkelijk voor als zorgmakelaar op te treden en niet als hoofdaannemer. Dit betekent dat iedere apotheek zelfstandig contracteert op de door ZFC uitonderhandelde contracten en zelf verantwoordelijk is voor het succesvol naleven van de door ZFC gemaakte afspraken. Hiermee bieden we comfort aan de wens van zelfstandige apothekers om hun eigen succes na te streven zonder afhankelijkheid van de prestaties van anderen.