Over

ZFC

ZFC is een relatief nieuwe en dynamische partij in de zorginkoopmarkt. In 2017 zag de Stichting Zorgmakelaar Farmaceutische Contractering (ZFC) het levenslicht vanuit de behoefte van een groep zelfstandige apothekers aan meer diversiteit bij de keuze voor een zorginkoopcollectief en de te hanteren strategie en visie in relatie tot de toekomst van de farmaciemarkt in Nederland.